Bli tryggare i att tala, argumentera och övertyga

RETORIK, TALANDE OCH BEMÖTANDE LEDER TILL VINST FÖR DIG OCH DITT FÖRETAG!

30 september och 7 oktober kl 18.30-21.30

Carina Wahlstedt Janson från ComWise håller i utbildningen som är uppdelad på två tillfällen och lotsar oss genom olika situationer som kräver olika presentationer. Varje steg mot att sälja har sitt eget syfte: hisspresentationen/-pitch, mingel och mässor, mejlet och telefonsamtalet för att få till ett möte och slutligen säljmötet.

Här får du som ska sälja ta fram och öva på innehåll för hisspitch, mingel, mässor, steget att få till kundmöte och bemöta argument och invändningar i kundmöte och att anpassa sig i situationen. Hur du skiljer de verkliga invändningarna från andra som egentligen inte är ett nej. Hur du argumenterar och motiverar det pris som du satt. Att sälja är en mix av psykologi, retorik och argumentationsanalys!


Kursen är uppdelad på två tillfällen a´ tre timmar.

30/9: Ditt säljbudskap och varför du måste anpassa till situation, målgrupp, förkunskaper och tidsåtgång när du presenterar. Vad är hisspresentation? Vad ska man tänka på? Konkreta tips. Vi formulerar presentationer för mingel och mässor, övar och ger respons till varandra.

7/10: Säljargument och invändningar – att övertyga för att få komma till säljmöte och hur det skiljer sig från själva säljmötet.Säljmötet: Vad är verkliga invändningar och vad är det inte? Hantera generella säljinvändningar och invändningar mot pris. Övning och respons.

________________________________________

Plats: Missionshuset, Ryssgatan 11 i Laholm

Tid: 30/9 och 7/10 kl 18.30-21.30

Anmälan: medlem@winlaholm.se. Ange namn, telefonnummer, företag och vilken förening du är medlem i. Anmälan senast 25/9.

Kostnad: 500 kr ex moms, 750 kr ex moms för ickemedlemmar

OBS! Priset gäller för båda tillfällena. Anmälan är bindande och utbildningen faktureras i efterhand. I priset ingår fika.


Välkomna!


Winnet Laholm, Offensiva Laholm och Attraktiva Laholm