Medlemsavgift

Avgift betalas per kalenderår och är indelad i en medlemsavgift om 100 kronor (ej avdragsgill) samt en serviceavgift (avdragsgill) som för företagsmedlemmar är differentierad utifrån antal anställda. Nedan är avgifter som avser medlemskap.

Antal     Fri frukost/lunch per tillfälle           Medlemsavgift         Serviceavgift

0-1                             1                                             100                                400

2-4                            2                                             100                                800

5-10                          3                                            100                               1200

11-20                        4                                            100                               1800

21-49                       5                                            100                               2700

50+                          6                                            100                              3500

Privatperson        1                                              100                              200

Förening*             1                                               100                               1050

*Avser ideell förening. Ekonomiskt förening är likställt med företag.