Styrelsen 2020

Birgitta Persson

ordförande 

Driver 1+1 KundfokusDärför skulle jag rekommendera andra att gå med i Offensiva Laholm:

Nätverket, kommunens förlängda arm till näringslivet, tillgång till kompetens.

Offensiva Laholm bidrar till att

utveckla och marknadsföra Laholm som en attraktiv plats för företag.

Erling Cronqvist

Vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
Ursula Klang

Ledamot / Kassör

Auktoriserad Redovisningskonsult, driver Ursula Klang Ekonomi ABAnn-Margreth Påhlsson

LEDAMOt


Driver fastighetsbolaget S Påhlsson Fastigheter

Peter Severin Larsson

Ledamot

Näringslivschef, Laholms kommun

 

En kommun behöver en opolitisk branschöverskridande organisation som driver företagsfrågor.


Jag tror på Laholm som företagskommun på grund av dess strategiskt läge med många företagare och en direkt närhet till beslutsfattare.


Därför rekommenderar jag andra att gå med i Offensiva Laholm:

Utvidga ditt nätverk och träffa andra företagare samt få inspiration av intressanta föreläsningar.

Oskar Lundgren

LEDAMOt

Delägare och CTO på

Meta Bytes

Eva Salander

Ledamot /

SAMMANKALLANDE

PROGRAMRÅDET

Driver företaget Tuleva
Vivianne Albjär

LEDAMOt

Ägare av Ahlamosses Vilthägnfyra suppleanter

Axel Nilsson, NG Media

Kommunchef, Laholms kommun

1:e vice ordförande KS , Laholms kommun

Malin Jonsson, Diab
Revisorer

Lars-Göran Andersson

Sigurd Kjellberg

Valberedning

Joakim Bronelius

Pia Ragnarsson

Nils Danred

Caroline Bengtsson

resurs

Handelsutvecklare på Laholms kommun


Anna-Lena Karsson

resurs

Näringslivsutvecklare på Laholms kommun