Styrelsen 2018

Kristian Einarsen

ordförande 

Driver Hagatun Revision
Erling Cronqvist

Vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Persson

Ledamot / Kassör

Redovisningskonsult som driver 1+1 Kundfokus.


Därför skulle jag rekommendera andra att gå med i Offensiva Laholm:

Nätverket, kommunens förlängda arm till näringslivet, tillgång till kompetens.

 

Offensiva Laholm bidrar till att 

utveckla och marknadsföra Laholm som en attraktiv plats för företag.


Pia Wahlström

LEDAMOt /sekreterarePeter Severin Larsson

Ledamot

Näringslivschef, Laholms kommun

 

En kommun behöver en opolitisk branschöverskridande organisation som driver företagsfrågor.


Jag tor på Laholm som företagskommun på grund av dess strategiskt läge med många företagare och en direkt närhet till beslutsfattare.


Därför rekommenderar jag andra att gå med i Offensiva Laholm:

Utvidga ditt nätverk och träffa andra företagare samt få inspiration av intressanta föreläsningar.

Mats Olofsson

LEDAMOt /

sammankallande

Programrådet

Entreprenör som driver Magol AB.

Eva Salander

Ledamot

Driver företaget Tuleva
Rune Karlsson

LEDAMOt /

sammankallande handelsrådet

"Senior advisor" och grundare av Skodon AB.


Alla vinner på att samarbeta. I Laholms företagsliv finns en positiv anda där vi gärna rekommenderar våra kollegor om vi inte kan hjälpa kunden.


Om du är nöjd och inte utvecklar dej så finns det andra som är hungrigare och kör över dej: Alltså måste du vara offensiv och där har Offensiva Laholm en roll att spela.


fyra suppleanter

Charles Bengtsson, Tjädern ekonomi

Kommunchef, Laholms kommun

1:e vice ordförande KS , Laholms kommun

Malin Jonsson, Diab
Revisorer

Lars-Göran Andersson

Sigurd Kjellberg

Valberedning

Joakim Bronelius

Pia Ragnarsson

Nils Danred

Caroline Bengtsson

resurs

Handelsutvecklare på Laholms kommun


Anna-Lena Karsson

resurs

Näringslivsutvecklare på Laholms kommun