Råden

Offensiva Laholm bedriver sitt arbete på olika sätt, bland annat gör vi det genom ett programråd.

PROGRAMRÅDET

Arbetar med planering och genomförande av våra frukost- och lunchmöten, aktiviteter som ger kunskap och inspiration. Inte minst är det en möjlighet för nätverkande.

SAMMANKALLANDE: Eva Salander