Råden

Offensiva Laholm bedriver sitt arbete på olika sätt, bland annat gör vi det genom råd. I dagläget har vi två råd, Programrådet och Turism- och Kulturrådet.

PROGRAMRÅDET

Arbetar med planering och genomförande av våra frukost- och lunchmöten, aktiviteter som ger kunskap och inspiration. Inte minst är det en möjlighet för nätverkande.

SAMMANKALLANDE: Eva Salander

TURISM- OCH KULTURRÅDET

Arbetar med planering av och samverkan kring insatser som utvecklar och stärker turismen och kulturen.

SAMMANKALLANDE: Jesper Malmquist